Животът на детската количка се определя не само от качеството на модела, който сме закупили, но и от начина и интензивността на експлоатация. Натоварването, на което е подложена, определя в голяма степен износването на механизмите й. Но от съществено значение е и грижата, която се полага за нейната поддръжка.

Като всяко превозно средство, така и вашата детска количка има нужда от периодични прегледи и проверки, които са необходими, за да сме сигурни в добрата й техническа изправност. А тя има голямо значение както за безопасността, така и за по-продължителния живот на всички детски колички.

Спазвайки някои прости правила, вие ще сте спокойни за сигурността на вашето дете и ще си служите по-дълго и безпроблемно с детската количка.

Детска количка
  • Редовно, поне веднъж месечно, сваляйте и почиствайте от замърсявания колелата и осите с подходяща кърпа.
  • След почистване не използвайте смазочни средства, които привличат прах и мръсотия. За предпочитане е да се използва сух тефлонов спрей.
  • За почистване на рамката използвайте само влажна кърпа, а не агресивни почистващи препарати.
  • Грижете се за тапицерията, като я пазите от намокряне при дъжд и от прекомерно излагане на слънце или топлина.
  • Ако сте използвали количката на плажа, почистете внимателно след това колелата и осите й, за да отстраните евентуално попаднали песъчинки. В никакъв случай обаче не мокрете количката с морска вода.
  • При пране прочетете съответните инструкции и ги спазвайте, защото в противен случай рискувате някои части да се деформират.
  • Следете за изправността на гумите и дали са с подходящо налягане. Така движението на количката ще бъде плавно и няма да скърцат или да повреждат въртящите се механизми.
  • Пазете детската количка от претоварване, не надвишавайте максимално допустимото тегло, обозначено от производителя.

Едни от най-често амортизиращите се елементи на количката са гумите и колелата. За да запазите за по-дълго време гумите и колелата, избягвайте по възможност да карате количката по пътища с остри камъни, пазете от стъкла на пътя, избягвайте много грапави терени.

Ако спазвате тези и други подобни правила, поменати в условията за гаранционна поддръжка на вашата количка, тя ще може да ви служи вярно по-дълго време и същевременно ще бъдете спокоен за безопасността на вашето дете.

Facebook Коментари